logo

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Văn bản liên quan

Văn bản mới