logo

Nghị quyết 54/NQ-CP tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", " Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 9

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 54/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành: 18/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 18/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
 • CHÍNH PHỦ

  -----------------

  Số: 54/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------

  Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2019

   

   

  NGHỊ QUYẾT
  Về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu
  “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9

  ----------

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

  Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Trong khi chưa sửa đổi Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, đồng ý đề nghị xét phong tặng, truy tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” cho 50 cá nhân, phong tặng, truy tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” cho 149 cá nhân (Phụ lục kèm theo). 

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ để đề nghị Chủ tịch nước quyết định. 

  Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

  Điều 3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

  - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ TH;

  - Lưu: VT, TCCV (2b).

  TM. CHÍNH PHỦ

  THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

  Phụ lục I
  CÁC CÁ
  NHÂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ PHONG TẶNG DANH HIỆU 

  NGHỆ SĨ NHÂN DÂN”
  (Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ)

   

  TT

  HỌ VÀ TÊN

  CHỨC DANH NGHỆ THUẬT; ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

  I.

  LĨNH VỰC ÂM NHẠC: 11 hồ sơ

  1

  NSƯT. Phó Thị Đức 

   (Kim Đức) 

  Diễn viên hát,
  Nhà hát, Đài Tiếng nói Việt Nam

  2

  NSƯT. Lê Văn Hà

   

  Đạo diễn Opera,
  Cục Nghệ thuật biểu diễn, 

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  3

  NSƯT. Đỗ Mạnh Hà

   

  Diễn viên hát,
  Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, 

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  4

  NSƯT. Tô Lan Phương

  Diễn viên hát, 

  Thành phố Hồ Chí Minh 

  5

  NSƯT. Nguyễn Thị Huyền Phin 

   

  Diễn viên hát,
  Đoàn Ca Múa Kịch Thái Bình 

  6

  NSƯT Phạm Quang Huy

   

  Diễn viên hát,
  Cục Nghệ thuật biểu diễn, 

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  7

  NSƯT. Phan Hợp Muôn
  (Phan Muôn) 

  Diễn viên hát, 

  Nhà hát, Đài Tiếng nói Việt Nam 

  8

  NSƯT. Nguyễn Châu Sơn

   

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Violon)

  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  9

  NSƯT. Rơ Chăm Phiang

  Diễn viên hát,
  Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, 

  Bộ Quốc phòng 

  10

  NSƯT. Tạ Minh Tâm

   

  Diễn viên hát,

  Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, 

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  11

  NSƯT. Đỗ Quốc Hưng 

   

  Diễn viên hát,

  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

   

  TT

  HỌ VÀ TÊN

  CHỨC DANH NGHỆ THUẬT, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

  II.

  LĨNH VỰC ĐIỆN ẢNH: 08 hồ sơ

  1

  NSƯT. Đường Tuấn Ba

  Quay phim,
  Hãng phim Giải phóng (nay là Công ty Cổ phần phim Giải phóng),

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  2

  NSƯT. Nguyễn Thuỵ Vân (Thùy Vân) 

   

  Diễn viên,
  Hãng phim Truyện Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt Nam),

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  3

  NSƯT. Đỗ Thị Đức 

   (Minh Đức) 

   

  Diễn viên
  Hãng phim Truyện Việt Nam (nay là Công ty
  Cổ phần đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt Nam),

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  4

  NSƯT. Đỗ Phương Toàn
  (Đoàn Quốc)

  Quay phim 

  Xưởng phim Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Hồ Chí Minh 

  5

  NSƯT. Nguyễn Văn Nẫm 

  (Lê Mai Phong) 

   

  Quay phim
  Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  6

  NSƯT. Vũ Quốc Tuấn

   

  Quay phim,
  Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt 

  Nam,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  7

  NSƯT. Nguyễn Dân Nam

  Hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật,
  Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt Nam,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  8

  NSƯT Châu Thị Kim Xuân 

   

  Diễn viên,
  Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh

  III

  LĨNH VỰC PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH: 02 hồ sơ 

  1

  NSƯT. Lê Thị Bằng Hương

  (Việt Hương)

  Đạo diễn, 
  Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam

  2

  NSƯT. Huỳnh Văn Hùng

  (Huỳnh Hùng)

  Đạo diễn, 
  Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng

  IV

  LĨNH VỰC SÂN KHẤU: 25 hồ sơ 

   

  4.1. Loại hình nghệ thuật Cải lương: 07 hồ sơ 

   

  1

  NSƯT. Trần Thị Thanh Vy 

  Diễn viên
  Thành phố Hồ Chí Minh 

  2

  NSƯT. Nguyễn Thị Ngọc Hoa 
  (Thoại Miêu) 

  Diễn viên
  Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang Thành phố Hồ Chí Minh 

  3

  NSƯT. Trần Văn Giỏi 

   

  Nhạc công
  Thành phố Hồ Chí Minh

  4

  NSƯT. Phạm Hoàng Nam 

  (Thanh Nam)

  Diễn viên,
  Đoàn Cải lương nhân dân Kiên Giang

  5

  NSƯT. Nguyễn Văn Vưng 

  (Minh Vương)

  Diễn viên,
  Thành phố Hồ Chí Minh

  6

  NSƯT. Nguyễn Thanh Liêm 

  (Thanh Tuấn) 

  Diễn viên
  Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh

  7

  NSƯT. Nguyễn Thị Ngà 

  (Thanh Ngân) 

  Diễn viên
  Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thành phố Hồ Chí Minh 

   

  4.2. Loại hình nghệ thuật Chèo: 11 hồ sơ 

  1

  NSƯT. Nguyễn Thị Thúy Hiền 

   

  Diễn viên 
  Nhà hát Chèo Thái Bình 

  2

  NSƯT. Đoàn Thanh Bình

  Diễn viên
  Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, 

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  3

  NSƯT. Nguyễn Thị Bích Ngoan
  (Thanh Ngoan) 

   

  Chỉ đạo nghệ thuật, Đạo diễn 

  Nhà hát Chèo Việt Nam, 

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  4

  NSƯT. Vũ Ngọc Cải 

   (Vũ Cải) 

  Diễn viên
  Nhà hát Chèo Thái Bình

  5

  NSƯT. Phạm Đức Nhân
  (Hạnh Nhân)

   

  Chỉ huy dàn nhạc  
  Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, 

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  6

  NSƯT. Nguyễn Thị Minh Thu

   

  Diễn viên
  Nhà hát Chèo Việt Nam, 

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  7

  NSƯT. Trương Hải Thọ

   

  Đạo diễn 

  Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hoá

  8

  NSƯT. Trần Thị Quyền
  (Vân Quyền)

   

  Diễn viên 

  Nhà hát Chèo Việt Nam, 

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  9

  NSƯT. Vũ Thuý Ngần 

   

  Diễn viên,
  Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  10

  NSƯT. Nguyễn Khắc Tư

  Diễn viên
  Nhà hát Chèo Việt Nam, 

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  11

  NSƯT. Nguyễn Thị Thúy Mơ 

   

  Diễn viên
  Nhà hát Chèo Hải Dương

   

  4.3. Loại hình nghệ thuật Dân ca kịch: 01 hồ sơ 

  1

  NSƯT. Trần Minh Tuệ 

   

  Diễn viên 

  Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản dân ca Nghệ An 

   

  4.4. Loại hình nghệ thuật Kịch nói: 03 hồ sơ 

  1

  NSƯT. Trần Ngọc Hạnh

   (Trần Hạnh) 

  Diễn viên 

  Nhà hát Kịch Hà Nội 

  2

  NSƯT. Trần Minh Ngọc 

   

  Đạo diễn 

  Thành phố Hồ Chí Minh

  3

  NSƯT. Nguyễn Văn Liêm

   (Việt Anh) 

  Diễn viên 

  Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh

   

  4.5. Loại hình nghệ thuật Tuồng: 03 hồ sơ 

  1

  NSƯT. Nguyễn Thị Mai Lan 

   

  Diễn viên
  Đoàn Nghệ thuật Tuồng Thanh Hoá 

  2

  NSƯT. Nguyễn Ngọc Quyền 

  Diễn viên
  Đoàn Nghệ thuật Tuồng Thanh Hoá 

  3

  NSƯT. Lưu Kim Hùng 

   

  Diễn viên
  Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hoà 

   

  Phụ lục II
  CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ PHONG TẶNG DANH HIỆU
  “NGHỆ SĨ ƯU TÚ”

  (Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-CP
  ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ)

   

  TT

  HỌ VÀ TÊN

  CHỨC DANH NGHỆ THUẬT, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

  I.

  LĨNH VỰC ÂM NHẠC: 34 hồ sơ 

  1

  Ông Phạm Ngọc Hướng 

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu)

  Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, 

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  2

  Ông Lâm Văn Nho 

   (Lâm Nho) 

  Diễn viên hát,
  Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang 

  3

  Ông Mai Văn Hiên 

   

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu)
  Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân, 

  Bộ Quốc phòng

  4

  Bà Nguyễn Thị Hằng

  (Minh Hằng) 

  Diễn viên hát, 

  Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Bắc Ninh 

  5

  Ông Lã Văn Bắc 

   (Trường Bắc) 

   

  Diễn viên hát,
  Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  6

  Ông Trần Quang Thủy 

   

  Diễn viên hát
  Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang 

  7

  Ông Lê Quang Dũng 

   

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Nhị)
  Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam 

  8

  Ông Mai Ngọc Hùng 

   

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Keyboard)
  Đoàn Văn công Quân khu 9, Bộ Quốc phòng 

  9

  Ông Nguyễn Tất Nghĩa 

   

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu)
  Đoàn Ca múa nhạc Bộ Công an 

  10

  Ông Phạm Anh Thông

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Keyboard)
  Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng 

  11

  Ông Nguyễn Đình Nghĩ 

   

  Chỉ đạo nghệ thuật,
  Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc Lâm Đồng 

  12

  Ông Nguyễn Hoàng Tùng 

   

  Diễn viên hát
  Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam 

  13

  Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai 

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Tỳ bà)

  Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội,

  Bộ Quốc phòng

  14

  Bà Dương Thùy Anh 

   

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Đàn Nhị)

  Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

  15

  Bà Nguyễn Thị Lệ Giang 

   

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu)

  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  16

  Ông Hà Trọng Nghĩa 

   

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Nguyệt)

  Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội,

  Bộ Quốc phòng 

  17

  Ông Nguyễn Trọng Bằng 

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Flute)
  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  18

  Ông Dương Minh Chính 

   

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Violon) Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  19

  Ông Nguyễn Công Thắng 

   

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Violon) Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  20

  Bà Mai Ý Nhi 

   

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Cor) Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  21

  Ông Nguyễn Trọng Bình 

   

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Violin)
  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  22

  Bà Đặng Châu Anh 

  Chỉ đạo nghệ thuật, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  23

  Bà Trịnh Minh Trang 

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Piano)
  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  24

  Ông Phan Việt Cường 

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn kèn Oboe)
  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  25

   

  Bà Phan Thị Tố Trinh

   

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Violon)
  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  26

  Ông Y Phôn Ksơr 

   

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc)
  Đoàn Ca Múa Dân tộc Đắk Lắk 

  27

  Ông Thạch Mô Ly 

   

  Chỉ huy dàn nhạc
  Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer tỉnh Bạc Liêu 

  28

  Ông Trần Thế Cường

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Viola)
  Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, 

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  29

  Bà Đào Mai Anh 

   

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Violon)
  Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  30

  Ông Kim Xuân Hiếu

   

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn kèn Cor)
  Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, 
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  31

  Ông Trịnh Tùng Linh

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn kèn Clarinet)
  Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, 

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  32

  Ông Trương Hữu Văn

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn kèn Clarinet)
  Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, 

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  33

  Ông Lê Tuấn Anh

   

   

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Violon)
  Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, 

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  34

  Bà Lâm Thị Tha Vi 
  (Huool Tha Vi) 

  Diễn viên hát,
  Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng

  II.

  LĨNH VỰC ĐIỆN ẢNH: 06 hồ sơ 

  1

  Ông Nguyễn Gia Định
  (Hoàng Yến)

  Đạo diễn, 
  Điện ảnh Quân đội nhân dân, Bộ Quốc phòng

  2

  Ông Nguyễn Văn A

  (Hai Nhất)

  Diễn viên, 
  Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh 

  3

  Ông Nguyễn Quế

   

  Quay phim,
  Xưởng phim Thời sự Tài liệu Thành phố Hồ Chí Minh

  4

  Ông Dương Ngọc Chúc
  (Lê Văn Duy, Lê Hằng)

  Đạo diễn 

  Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Hồ Chí Minh 

  5

  Bà Tạ Thị Kim Dung

   

   

  Họa sĩ thiết kế phim,
  Xưởng phim Giải phóng (nay là Công ty Cổ phần Phim Giải phóng),

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  6

  Ông Nguyễn Quang Tuấn

   

  Quay phim

  Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  II

  LĨNH VỰC MÚA: 23 hồ sơ

  1

  Ông Nguyễn Chiến Thắng

   

  Diễn viên múa, Biên đạo múa,
  Đoàn Văn công Quân khu I, Bộ Quốc phòng

  2

  Bà Nguyễn Thị Hoa
  (Minh Hoa)

  Diễn viên múa, 

  Đoàn Văn công Quân khu 2, Bộ Quốc phòng

  3

  Ông Phạm Văn Hân

  (Ngọc Hân)

  Biên đạo múa,
  Đoàn Nghệ thuật tỉnh Kon Tum 

  4

  Ông Bùi Xuân Bình

   

  Biên đạo múa,
  Đoàn Nghệ thuật tỉnh Yên Bái

  5

  Ông Hoàng Chí Thanh

  (Hoàng Thanh)

  Diễn viên múa, 
  Nhà hát Ca Múa Nhạc Biển Xanh Bình Thuận 

  6

  Bà Nguyễn Thị Kiều Anh

   

  Diễn viên múa
  Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, 

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  7

  Ông Huỳnh Nhật Danh

   

  Diễn viên múa, Biên đạo múa,
  Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ 

  8

  Bà Nguyễn Thị Quỳnh Thương

   

  Diễn viên múa, 
  Đoàn Văn công Quân khu 4, Bộ Quốc phòng 

  9

  Ông Ngô Trung Kiên

   

  Diễn viên múa,
  Đoàn Văn công Quân khu I, Bộ Quốc phòng 

  10

  Ông Nguyễn Văn Tú

  (Đình Tú)

  Diễn viên múa,
  Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Sao Biển tỉnh Phú Yên

  11

  Ông Phạm Ngọc Hiếu

   

  Diễn viên múa,
  Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Quốc phòng 

  12

  Bà Phạm Thị Kiều Mĩ

   

  Diễn viên múa 
  Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, 

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  13

  Ông Lê Mạnh Cường (Lê Cường)

  Diễn viên múa, Biên đạo múa, 
  Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang 

  14

  Bà Lê Minh Thu

   

  Diễn viên múa
  Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  15

  Ông Lò Hải Lam

   

  Diễn viên múa,
  Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La 

  16

  Bà Ma Thị Nết

  (Hồng Nết)

  Diễn viên múa, Biên đạo múa,
  Đoàn Nghệ thuật tỉnh Hà Giang 

  17

  Ông La Đức Nghĩa

   

  Diễn viên múa,
  Đoàn Ca Múa Nhạc dân tộc Nghệ An

  18

  Bà Lò Thị Thu

  (Hoài Thu)

  Diễn viên múa,
  Nhà hát Ca Múa Nhạc Sơn La 

  19

  Bà Mai Thị Như Quỳnh

  (Như Quỳnh)

   

  Diễn viên múa

  Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  20

  Ông Hồ Phi Điệp

   

  Diễn viên múa
  Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh 

  21

  Ông Đàm Đức Nhuận

   

  Diễn viên múa,
  Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh

  22

  Bà Trần Hoàng Yến

   

  Diễn viên múa, 

  Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh

  23

  Bà Nguyễn Thị Loan (Thanh Loan)

  Diễn viên múa,
  Nhà hát Ca Múa Nhạc Sao Biển, tỉnh Phú Yên

  IV.

  LĨNH VỰC PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH: 03 hồ sơ 

  1

  Ông Nguyễn Danh Dũng

   

  Đạo diễn,
  Trung tâm sản xuất phim truyền hình, 

  Đài Truyền hình Việt Nam 

  2

  Ông Nhâm Minh Hiền 

   

  Đạo diễn,
  Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh 

  3

  Ông Nguyễn Nghiêm Nhan

  Đạo diễn,
  Trung tâm phim tài liệu và phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam

  V.

  LĨNH VỰC SÂN KHẤU: 79 hồ sơ

   

  5.1. Loại hình nghệ thuật Cải lương: 23 hồ sơ 

  1

  Bà Lê Thị Lệ Minh 

   

  Diễn viên
  Đoàn Cải lương Hương Tràm, tỉnh Cà Mau

  2

  Bà Đỗ Thị Dung 

   (Kim Dung) 

  Diễn viên
  Nhà hát Cải lương Hà Nội 

  3

  Ông Đỗ Sỹ Hùng 

   

  Nhạc công
  Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  4

  Ông Võ Trọng Nam 

   

  Đạo diễn 
  Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 

  5

  Bà Nguyễn Thị Thương Huyền 

   

  Diễn viên
  Đoàn Cải lương Thái Bình 

  6

  Ông Lý Thành Long 

   (Trương Hoàng Long)

  Diễn viên

  Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Thành phố Hồ Chí Minh 

  7

  Bà Vũ Thị Thái Vân 

   

  Diễn viên

  Nhà hát Cải lương Hà Nội 

  8

  Bà Vũ Thị Mỹ Phương (Y Phương) 

   

  Diễn viên 

  Đoàn Cải lương nhân dân Kiên Giang 

  9

  Bà Phan Thị Kim Phương 

   

  Diễn viên

  Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Thành phố Hồ Chí Minh 

  10

  Bà Nguyễn Thị Hà 
  (Vân Hà) 

  Diễn viên

  Sân khấu Lê Hoàng, Thành phố Hồ Chí Minh

  11

  Ông Nguyễn Văn Hùng

  (Thanh Hùng) 

  Diễn viên 

  Đoàn Văn công Đồng Tháp 

  12

  Ông Nguyễn Khải Hoàn 

  Nhạc công

  Thành phố Hồ Chí Minh 

  13

  Ông Lê Văn Thuận 

  (Hoàng Thành) 

  Nhạc công

  Thành phố Hồ Chí Minh 

  14

  Ông Nguyễn Minh Tâm 

  Nhạc công

  Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Thành phố Hồ Chí Minh 

  15

  Ông Tô Văn Châu 

  (Tô Châu) 

  Diễn viên

  Hội Nghệ sĩ Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh

  16

  Bà Nguyễn Ngọc Đợi 

  Diễn viên

  Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu

  17

  Ông Huỳnh Phú Quý 

  Diễn viên

  Thành phố Hồ Chí Minh 

  18

  Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

  Diễn viên Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu 

  19

  Bà Trần Thị Thu Vân 

   

  Diễn viên

  Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang Thành phố Hồ Chí Minh 

  20

  Bà Phạm Tạ Thanh Tâm

  (Tâm Tâm) 

  Diễn viên

  Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang Thành phố Hồ Chí Minh 

  21

  Ông Trần Hoàng Khanh 

   

  Diễn viên

  Nhà hát Tây Đô, Cần Thơ 

  22

  Ông Trần Long Mỹ 

  (Dương Thanh)

  Diễn viên

  Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Thành phố Hồ Chí Minh 

  23

  Ông Dương Văn Tuấn 

  (Giang Tuấn) 

  Diễn viên

  Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu 

   

  5.2. Loại hình nghệ thuật Chèo: 15 hồ sơ 

  1

  Ông Lê Thanh Tùng

  Đạo diễn, Diễn viên

  Nhà hát Chèo Việt Nam, 

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  2

  Ông Nguyễn Đức Hải 

  Diễn viên
  Nhà hát Chèo Quân đội, Bộ Quốc phòng 

  3

  Bà Ngô Thị Thu Hiền 

  Diễn viên

  Nhà hát Chèo Quân đội, Bộ Quốc phòng

  4

  Bà Trần Thị Liên 

  (Kim Liên) 

  Diễn viên

  Nhà hát Chèo Quân đội, Bộ Quốc phòng

  5

  Ông Lê Hữu Phong 

  (Quốc Phong) 

  Diễn viên

  Nhà hát Chèo Hà Nội 

  6

  Bà Nguyễn Thị Thanh Sóng 

  Diễn viên

  Nhà hát Chèo Hải Dương 

  7

  Ông Lê Tuấn Cường

  Đạo diễn

  Nhà hát Chèo Việt Nam, 

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  8

  Bà Đoàn Thị Bẩy

  Diễn viên 

  Nhà hát Chèo Hải Dương

  9

  Ông Nguyễn Văn Thuật

  (Sỹ Thuật) 

  Diễn viên 

  Nhà hát Chèo Hải Dương 

  10

  Ông Phạm Quốc Nha 

  Nhạc công 

  Nhà hát Chèo Ninh Bình

  11

  Ông Trần Ngọc Thắng

  (Việt Thắng, Viết Thắng)

  Diễn viên 

  Nhà hát Chèo Hà Nội 

  12

  Ông Đỗ Minh Chuyên 

  Diễn viên

  Đoàn Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

  13

  Ông Lê Văn Tuấn 

  (Lê Tuấn) 

  Diễn viên

  Nhà hát Chèo Hà Nội 

  14

  Bà Nguyễn Thị Kim Thành

  Diễn viên Nhà hát Chèo Thái Bình

  15

  Ông Nguyễn Mạnh Tuấn 

  Nhạc công, Chỉ huy dàn nhạc Nhà hát Chèo Thái Bình 

   

  5.3. Loại hình nghệ thuật Dân ca kịch: 05 hồ sơ 

  1

  Ông Nguyễn Đình Trung

  Nhạc công 

  Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

  2

  Ông Nguyễn Thành Nam

  (Hoài Nam) 

  Diễn viên 

  Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định

  3

  Ông Hoàng Trọng Cương

  Chỉ đạo nghệ thuật, Chỉ huy dàn nhạc, Nhạc công

  Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thuộc 

  Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

  4

  Ông Nguyễn An Ninh 

   

  Diễn viên, Chỉ đạo nghệ thuật

  Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản dân ca xứ Nghệ 

  5

  Ông Lưu Thành Vinh 

  Diễn viên

  Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản dân ca Xứ Nghệ 

   

  5.4. Loại hình nghệ thuật Kịch nói: 17 hồ sơ 

  1

  Bà Nguyễn Thị Hải 

  (Phương Hải) 

  Diễn viên

  Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn Thanh Hoá

  2

  Ông Đới Anh Quân 

  Diễn viên

  Nhà hát Kịch nói Quân đội, Bộ Quốc phòng

  3

  Ông Nông Dũng Nam 

  Diễn viên,

  Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  4

  Bà Trần Thu Thuỷ 

  Diễn viên

  Nhà hát Kịch nói Quân đội, Bộ Quốc phòng

  5

  Ông Đỗ Anh Tuấn 

  Diễn viên

  Đoàn Kịch nói Nam Định

  6

  Ông Hồ Uy Linh 

  Diễn viên

  Nhà hát Kịch nói Quân đội, Bộ Quốc phòng

  7

  Bà Bùi Thị Phương Nga 

  Diễn viên

  Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  8

  Bà Đặng Thanh Nga 

  Diễn viên

  Hội Nghệ sĩ Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh 

  9

  Ông Hoàng Văn Châu

  (Hoàng Giang Châu)

  Diễn viên, chỉ đạo nghệ thuật 

  Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn Thanh Hoá 

  10

  Ông Lại Phú Đôn 

  Diễn viên

  Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  11

  Ông Phạm Tiến Dũng 

  Diễn viên

  Nhà hát Tuổi trẻ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  12

  Ông Đoàn Phú Thăng 

  Diễn viên

  Nhà hát Kịch Hà Nội 

  13

  Ông Cao Đức Xuân Hồng

  Đạo diễn, Diễn viên

  Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  14

  Ông Nguyễn Trung Cường

  Diễn viên

  Trung tâm Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn tỉnh Hải Dương 

  15

  Ông Nguyễn Văn Cường

  Diễn viên

  Trung tâm Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn tỉnh Hải Dương 

  16

  Ông Phạm Huy Tý 

  Diễn viên

  Trung tâm Thông tin Triển lãm tỉnh Nam Định

  17

  Bà Trần Thị Ngát 

  (Hồng Ngát) 

  Diễn viên

  Đoàn Kịch nói Nam Định

   

  5.5. Loại hình nghệ thuật Múa Rối: 03 hồ sơ

  1

  Bà Nguyễn Thị Lan

  (Tuyết Lan) 

  Diễn viên 

  Đoàn Nghệ thuật múa Rối Hải Phòng 

  2

  Ông Nguyễn Thanh Hùng 

  Nhạc công

  Nhà hát múa Rối Thăng Long, Hà Nội 

  3

  Bà Phạm Thị Tố Loan 

   

  Nhạc công

  Nhà hát múa Rối Thăng Long, Hà Nội

   

  5.6. Loại hình nghệ thuật Tuồng: 09 hồ sơ 

  1

  Bà Nguyễn Thị Quyên 

  (Đỗ Quyên) 

  Diễn viên 

  Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  2

  Bà Huỳnh Ngọc 

  (Lương Ngọc Yến) 

  Diễn viên

  Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh 

  3

  Ông Hồ Đức Dũng

  Diễn viên

  Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Đà Nẵng 

  4

  Bà Hà Huế Hương 

  (Quế Hương) 

  Diễn viên

  Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội Thành phố Hồ Chí Minh 

  5

  Bà Vương Muối 

  (Quế Hoa)

  Diễn viên

  Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh

  6

  Ông Võ Xuân Hùng 

   

  Diễn viên

  Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hoà

  7

  Ông Nguyễn Đình Trương

  (Đình Chương)

  Diễn viên 

  Nhà hát Tuồng Đào Tấn, tỉnh Bình Định

  8

  Ông Huỳnh Hữu Phước

  (Linh Phước) 

  Diễn viên 

  Nhà hát Nghệ thuật hát Bội Thành phố Hồ Chí Minh

  9

  Ông Tô Văn Kỳ 

  (Tô Kỳ) 

  Diễn viên

  Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiền Dĩnh, Đà Nẵng

   

  5.7. Loại hình nghệ thuật Xiếc: 06 hồ sơ 

  1

  Ông Trịnh Phương Linh

  Diễn viên Liên đoàn Xiếc Việt Nam, 

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  2

  Bà Nguyễn Thị Tuyết

  (Ánh Tuyết) 

  Diễn viên 

  Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 

  3

  Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh 

  Diễn viên

  Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 

  4

  Ông Phạm Xuân Quang

  Diễn viên

  Liên đoàn Xiếc Việt Nam, 

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  5

  Ông Trần Công Thành
  (Trần Định) 

  Diễn viên 

  Đoàn Nghệ thuật Xiếc, Ảo thuật Vũng Tàu

  6

  Ông Nguyễn Hoàng Vinh

  Đạo diễn 

  Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

   

  5.8. Họa sĩ thiết kế sân khấu: 01 hồ sơ 

  1

  Ông Nguyễn Tất Hiền

  Hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu

  Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, 

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

   

  Phụ lục III
  CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐỂ NGHỆ TRUY TẶNG DANH HIỆU
  “NGHỆ S
  Ĩ NHÂN DÂN”
  (Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-CP
  ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ)

   

  TT

  HỌ VÀ TÊN

  CHỨC DANH NGHỆ THUẬT, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

  1

  NSƯT. Nguyễn Đăng Toàn 

  Diễn viên

  Đoàn Cải lương Hải Phòng

  2

  NSƯT, Bùi Văn Cường 

  (Bùi Cường) 

  Đạo diễn

  Hãng phim Truyện Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt Nam),

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  3

  NSƯT. Đoàn Anh Tuấn 

   

  Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu)

  Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  4

  NSƯT. Trần Ngọc Châu 

  (Giang Châu)

  Diễn viên,

  Thành phố Hồ Chí Minh 

   

  Phụ lục IV
  CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG DANH HIỆU 
  “NGHỆ SĨ ƯU TÚ”
  (Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-CP
  ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ)

   

  TT

  HỌ VÀ TÊN

  CHỨC DANH NGHỆ THUẬT, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

  1

  Ông Trần Công Pho 

   

  Diễn viên hát,

  Đoàn Ca Múa Nhạc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  2

  Ông Vũ Văn Học 

  Diễn viên hát,

  Đoàn Ca Múa Quân khu Việt Bắc (nay là Đoàn Văn công Quân khu I)

  3

  Ông Nguyễn Quý Bôn 

  (Thanh Quý) 

  Diễn viên

  Nhà hát Chèo Hà Nội

  4

  Ông Huỳnh Hữu Hoà 

  Diễn viên

  Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội Thành phố Hồ Chí Minh 

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11
  Ban hành: 26/11/2003 Hiệu lực: 01/07/2004 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng số 47/2005/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 14/06/2005 Hiệu lực: 27/06/2005 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng của Quốc hội, số 39/2013/QH13
  Ban hành: 16/11/2013 Hiệu lực: 01/06/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"
  Ban hành: 29/09/2014 Hiệu lực: 15/11/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 54/NQ-CP tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", " Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 9

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Chính phủ
  Số hiệu: 54/NQ-CP
  Loại văn bản: Nghị quyết
  Ngày ban hành: 18/07/2019
  Hiệu lực: 18/07/2019
  Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới