logo

Quyết định 324/QĐ-UBDT về việc thành lập Tổ Soạn thảo xây dựng Đề án "Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam"

Văn bản liên quan

Văn bản mới