logo

QCVN 01:2018/BCT An toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 50/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò
  Ban hành: 05/12/2018 Hiệu lực: 05/12/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản công bố, ban hành
  02
  Nghị định 107/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
  Ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  VB được dẫn chiếu
  03
  Thông tư 02/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
  Ban hành: 31/03/2017 Hiệu lực: 15/05/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  VB được dẫn chiếu
  04
  Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa
  Ban hành: 14/04/2017 Hiệu lực: 01/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  VB được dẫn chiếu
  05
  Nghị định 154/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành
  Ban hành: 09/11/2018 Hiệu lực: 09/11/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  VB được dẫn chiếu
 • Văn bản đang xem

  QCVN 01:2018/BCT An toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
  Số hiệu: QCVN 01:2018/BCT
  Loại văn bản: Quy chuẩn Việt Nam
  Ngày ban hành: 05/12/2018
  Hiệu lực: 01/07/2019
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
  Người ký:
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực

Văn bản liên quan

Văn bản mới